Poręcze poprawiające bezpieczeństwo

Poręcze poprawiające bezpieczeństwo

2018-09-26 Off autor admin

Poręcze gwrantujące bezpieczeństwo

Balustrady i poręcze służą do ochrony osób stojących lub poruszających się po schodach, w pobliżu krawędzi zmian poziomu gruntu, przed niebezpieczeństwem wpadnięcia w pustą przestrzeń. Balustrady przeznacza się do ochrony tarasów, korytarzy, klatek schodowych i schodów budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zakwaterowania i budynków użyteczności publicznej. Inna grupa to także balustrady balkonowe .

Istotne uchwyty do szkła

Bardzo często stosuje się szklane balustrady, których wypełnienie wykonane jest z hartowanego szkła. Warunki wymiarowe miejsca montażu balustrady oraz możliwość mocowania balustrad mają decydujący wpływ na sposób mocowania szkła hartowanego. Producenci zalecają stosowanie specjalnych uchwytów, dlatego w montażu preferuje się tylko specjalne uchwyty do szkła. Ich typ jest dostosowany do rodzaju i wielkości balustrady, a jego długość musi uwzględniać grubość i wielkość szkła.

Szkło hartowane w balustradach

Poszczególne elementy poręczy muszą być połączone w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie mogły ich zdemontować. Szkło umieszcza się w ramie, którą przykręca się do podpór balustrady. Rama musi być wyposażona w odpowiednią uszczelkę. Zaleca się, aby ramki napełniające znajdowały się po stronie dostępnej dla użytkownika. Szkło hartowane może być również mocowane bezpośrednio do słupków balustradowych za pomocą uchwytów zaciskowych. Istnieją również rozwiązania konstrukcyjne z wypełnieniami ze szkła, które są umieszczone na zewnątrz balustrady. Przymocowane są do słupków nośnych za pomocą uchwytów punktowych. Można tutaj także wykorzystać rotule. Konstrukcja oraz poręcze muszą być wykonane na podstawie dokumentacji technicznej przygotowanej dla danego obiektu. Powinna ona uwzględniać już ustalone wymagania w zakresie wymiarów, wytrzymałości i bezpieczeństwa mocowania.